Algemene voorwaarden

Door in te schrijven aan de SaxofoonStudio, verklaart de leerling zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Lesgeld (semester)

 • De les gaat door op een vooraf bepaald wekelijks lesmoment. Tijdens schoolvakanties en feestdagen wordt geen les gegeven.
 • De lessen moeten voor aanvang van de lessenreeks betaald zijn. Betaalde lessen worden niet terugbetaald. Bij elk inschrijfmoment communiceert de leerkracht een uiterste inschrijfdatum. Indien inschrijving en betaling niet in orde zijn tegen die datum, vervalt de inschrijving.
 • In het lesgeld is inbegrepen: 15 lessen van 30 of 60 minuten op een vast lesmoment, voorbereidingstijd van de leerkracht en eventueel bijkomend lesmateriaal.

Lesgeld (10-lessenkaart)

 • Elke les gaat door op een onderling afgesproken lesmoment. Tijdens schoolvakanties en feestdagen wordt geen les gegeven.
 • De lessenkaart wordt voor aanvang van de eerste les betaald. Betaalde lessen worden niet terugbetaald. Bij elk inschrijfmoment communiceert de leerkracht een uiterste inschrijfdatum. Indien inschrijving en betaling niet in orde zijn tegen die datum, vervalt de inschrijving.
 • In het lesgeld is inbegrepen: 10 lessen van 60 minuten op een onderling af te spreken lesmoment, voorbereidingstijd van de leerkracht en eventueel bijkomend lesmateriaal.

Afwezigheden en afmelden

 • Bij afwezigheid van de leerkracht (door concerten, bijscholingen, ziekte, overmacht, …) wordt u zo snel mogelijk verwittigd. De geannulleerde les wordt zo snel mogelijk ingehaald op een ander moment.
 • Het afmelden van een les door de leerling, gebeurt bij voorkeur per e-mail of sms. Vermeld steeds duidelijk de datum en het uur van de geannulleerde les, om misverstanden te vermijden.
 • Afmelden kan tot 24u op voorhand (wegens overmacht), in andere gevallen verwittigd de leerling minstens één week op voorhand. Indien minder dan 24u op voorhand verwittigd wordt, zal de geplande les aangerekend worden.
 • Bij veelvuldig afmelden kan de leerkracht weigeren om een nieuwe les in te plannen.

Inhaallessen

 • Bij tijdig verwittigen (in geval van overmacht is dit minimum 24u op voorhand, bij andere situaties minstens één week op voorhand) kan de wekelijkse les verplaats worden, mits beschikbaarheid van de leerkracht. Er kunnen maximum 2 lessen per semester verplaats worden. Een afgesproken inhaalles wordt niet meer verplaatst. Bij afwezigheid op een inhaalles wordt deze les niet meer ingehaald. Inhaallessen worden in samenspraak met de leerkracht gepland. De leerling neemt zelf de verantwoordelijkheid om een concrete afspraak te maken voor een inhaalles. Er worden geen inhaallessen terugbetaald of doorgeschoven naar een volgende lessenreeks.

Opnames en lesmateriaal

 • Je mag zelf geluidsopnames maken van de les. Deze zijn enkel voor eigen gebruik en mogen niet zonder toestemming verspreid worden.
 • Audio-, video- en lesmateriaal die in het kader van de lessen gemaakt worden of door de leerkracht bezorgd worden als studiemateriaal zijn enkel voor persoonlijk gebruik en mogen niet zonder toestemming verspreid worden.
 • Lesmateriaal zoals saxofoonboeken, -methodes of -stukken zijn niet in het lesgeld inbegrepen. Dit lesmateriaal wordt in overleg met de leerkracht bepaald en kan meestal ook via de leerkracht besteld en aangekocht worden.

Stopzetting lessenreeks

Zet je je lessenreeks uit eigen initiatief stop, dan heb je geen recht op terugbetaling van de nog niet gevolgde lessen.

Facturen

Facturen worden uitsluitend per mail verzonden in aanzienbare tijd na het aflopen van de opdracht. Meestal is dit aan het eind van de maand van de werkzaamheden. Voor doorlopende opdrachten factureer ik ook telkens aan het eind van de maand, tenzij anders afgesproken.

Betaaltermijn

De betaaltermijn staat op het factuur aangegeven en bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Indien de betaaltermijn overschreden is, dan stuur ik een eerste en , indien nodig, een tweede herinneringsmail. Bij een derde herinneringsmail echter, volgt een eenmalige aanmaningskost van € 15 en na 7 dagen een schadebeding van 10% van het volledige factuurbedrag.

Algemene info

SaxofoonStudio is de werknaam van de eenmanszaak van Jeroen Vanbever, met ondernemingsnummer 0658.859.929. Voor vragen of opmerkingen omtrent de algemene voorwaarden kan je me contacteren via lessons@jeroenvanbever.be, waarna ik je zo snel mogelijk te woord sta.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.